top of page
Search
  • Writer's picturemoteryskalba

SEKSIZMAS MOKYKLOJE

Updated: Mar 12, 2019
“Ateikit, berniukai, padėsit man knygas iš bibliotekos atsinešt.” Labai dažnai girdima frazė Lietuvos mokyklose. Aš galvodavau, jeigu esu mergina, nepajėgsiu knygų paimti? Mano rankos tam nesutvertos? “Oj, tu bėgi kaip mergaitė” Niekaip negalėdavau suprasti šios frazės. O mergaitės kitaip kojas kilnoja? Įsivaizduokit save situacijoje, kai jums draugės pataria nesirinkti informatikos kurso vienuoliktoje klasėje, nes mokytojas berniukus mokina programuoti, o mergaitėms liepia dirbti su “Microsoft Word”. O technologijų pamokoje, kai aplinkiniai keistai reaguoja, jei berniukas domisi maisto gaminimu, o mergaitė nori skaptuoti medžius laisvalaikiu? Šie lyčių vaidmenų gyvenime skirstymai iš esmės pakeičia jaunų berniukų ir mergaičių mąstymą. Vėliau jiems galvoje įsitvirtina visiems gerai žinomi stereotipai. “Moteris šeimoje turi plauti indus, tvarkyti namus ir gaminti valgyt, o vyrai uždirbti pinigus ir žiūrėti televizorių.” Tyrimai rodo, jog tie žmonės, kurie mano, jog berniukai turėtų būti stiprūs, o mergaitės gražios, yra mažiausiai laimingi gyvenime. ,,Socialinių medijų itakos augimas gali suintensyvinti tokias problemas kaip patyčios ir išvaizdos savikritika” Emma Thomas, ,,Young Mind” vadovė. UK atliktame tyrime paaiškėjo, kad net penktadalis apklaustųjų keturiolikmečių atskleidė, kad žalojo save. Viena iš priežasčių buvo mokykloje patiriamas seksizmas. O kokie rezultatai būtų, jet šis tyrimas būtų atliekamas Lietuvoje?

22 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page